KENET SİSTEM ÇATI ve CEPHA KAPLAMA

Proje ve statik çalışmasından sonra istenilen makas açıklığı ve kolon ve kiriş yüksekliğide  cephe çatı ara ve kat bölmeleri dahil olmak üzere depreme dayanıklı endüstriyel ve sosyal yapıları çelik konstrüksiyon olarak uygulamaktayız..